Taggar
TEXT |Richard Flinck
FOTO |Snusbolaget.se

Jag har alltid varit fascinerad av enkla lösningar. Lösningar som ställer ett till synes komplext problem på ända. Det var den typen av problem snusproducenter ställdes inför då man ville lansera sina produkter ute i den övriga världen, inledningsvis i övriga Europa. Komplexiteten låg helt enkelt i att det var förbjudet.

Sverige hade inför sitt inträde i unionen fått kämpa hårt för att få in ett ”snusundantag” i sitt avtal med EU (vi blev medlemmar den 1 januari 1995). Övriga länder var inte intresserade av att få ytterligare en beroendeframkallande tobaksprodukt på marknaden. Så snus var och är förbjudet i övriga EU. Men inte i Sverige.

Det finns en typ av problemlösning som kallas ”Columbi ägg”. Det är en parabel som visar att ett problem som kan ses som omöjligt innan man vet lösningen, kan ses som trivialt när lösningen är känd. Parabeln handlar om problemet att ställa ett ägg på högkant på ett plant underlag (exempelvis ett bord). Då svenska producenter skulle lansera snus i Europa får man nog säga att det var just den typen av lösning man valde. För att komma förbi förbudet mot nya tobaksprodukter tog man fram en tobaksfri produkt. Som innehöll nikotin, som egentligen är den substans som snusare ”går igång på”.

Tobaksfritt snus – Blueberry taste

All White

Den snusliknande produkten som är helt tobaksfri kallas all white, pure white eller super white. Det handlar alltså inte om snus utan om en helt ny typ av produkt. Portionerna innehåller nikotin, men ingen tobak alls. De är kritvita och mindre fuktiga, vilket gör att portionerna varken missfärgat tänderna eller bidrar med den klassiska snuslukten. Vi har pratat med Markus Lindblad, Head of External Affairs på Snusbolaget Norden AB och tagit reda på lite mer om tobaksfritt snus.

Var ni först med tobaksfritt snus?
– Vi är först med att sälja All White produkter på en handelsplattform helt anpassad för All White produkter – HAYPP. Allt för att undvika missförstånd och sammanblandning mellan snus och All White produkter.

Detta, att produkten inte innehåller tobak, det innebär att ni kan sälja er produkt var som helst i EU, korrekt?
– Ja, utifrån EU-rätten så går det att sälja produkten inom hela EU.

Det faktum att produkten inte innehåller tobak, innebär det att man som användare/konsument slipper undan flera skadliga ämnen, vilka i så fall?
– Den mängd skadliga ämnen man undslipper genom att använda All White produkter jämfört med snus är så försvinnande små att de troligtvis inte påverkar hälsan på något avgörande sätt. Innehållet skadliga ämnen i snus är reglerat av Livsmedelsverket och anses inte orsaka cancer. Däremot så missfärgar inte produkterna tänderna och är fräschare både innan och efter användning. Dock innehåller båda produkterna nikotin som är ett beroendeframkallande ämne och som dessutom inte skall användas i samband med exempelvis graviditeter.

Undertecknad, som tidigare, från och till, har snusat i flera år, har sedan ett par månader använt sig av all white i samband med rökstopp. Mitt omdöme kan bara bli ett – mycket bra lösning. Avsevärt mindre ”äckligt” än vanligt snus, kanske tack vare färgen, kanske tack vare frånvaron av snuslukt. Att det dessutom i från och med i sommar är tillgängligt via webben hela EU underlättar för den som ofta är på resande fot.

Ytterligare info: haypp.com


Taggar:
TEXT |Richard Flinck
FOTO |Snusbolaget.se