skip to Main Content

Lissabon – inte bara för de modiga

Centrala Lissabon är notoriskt kuperat, det stoppar många turister och bofasta från att upptäcka staden via cykelsadeln.  Delar av staden kräver att du ska befinna dig i mycket bra fysisk form för att klara av att ta dig uppför de sju kullar staden ligger på.

I Lissabon har invånarna sedan länge tillgång till bergbanor med vilka man tar sig till högst belägna delarna av staden.

 

Delar av Lissabons historiska centrum är problematiska att bestiga även med motorfordon, därför har befolkningen tillgång till tre bergbanor och en stor hiss. Stadens gator kan redan med sin kullerstensbeläggning vara ett äventyr att ta sig fram på. För att ens fundera på att ta sig upp till de brantast belägna delarna av staden bör du befinna dig antingen i en fysisk formtopp eller i största allmänhet vara äventyrligt lagd och vältränad.

Det här problemet har nu de styrande i staden tagit på allvar och planerar ett program för att ställa ett program med elcyklar till befolkningens förfogande. – Lisboa Horizontal.

I Lissabon har man beslutat att tillhandahålla el-cyklar, man tror att detta ska innebära fördelar ifråga om trafikstockningar såväl som för folkhälsan.

Huvudstadens stadsplanerare räknar med att man om man lyckas övertyga fler att ta cykeln så kommer fördelar att uppstå exempelvis ifråga om luftkvalitet, hälsa och levnadsförmåga. Just nu betatestar man ett mindre program som inkluderar 100 cyklar, dessa laddas via tio laddningsstationer utspridda över staden. I nästa steg planerar man för en utbyggnad till ca 1500 cyklar. Mindre delar av cykelflottan kommer att utgöras av konventionella cyklar, för den som envisas med att cyklar inte har motorer.

London och Madrid

Lissabon är långt ifrån den första staden i världen som har sneglat mot elcyklar för att lösa sina trafikproblem. I Madrid introducerades redan 2014 BiciMAD, en kommunalägd cykeluthyrning bestående av enbart elcyklar. Londons mest kuperade stadsdel, Muswell Hill, var en gång lovade ett eget program med elcyklar, ett projekt som dock ebbade ut i sanden. Sommaren 2017 fick San Francisco genom företaget Social Bicycles, samma företag som förser även den backiga kuststaden Brighton i Storbritannien med elcyklar. Transportplanerar över hela världen, från Hong Kong till Rio och från Rom till Swansea följer de här projekten med stort intresse.

 

Tillbaka till Lissabon, samtidigt som man introducerar Lisboa Horizontal kommer man även att bygga cykelbanor som kommer att sträcka sig igenom staden. Cykelbanornas sträckning kommer att vara inspirerat av tunnelbanenätet och byggas ut på samma logiska sätt för att binda samma stadens olika delar. Man har delat upp staden i en topografisk modell och kommit fram till att fyra procent av stadens delar har en stigning på fyra procent. De här delarna är möjliga att forcera för ca 63 procent av stadens innevånare. Medans 25 procent av stadens delar har en stigning som ställer höga krav på de som tar sig genom de till fots. Så mycket som 12 procent av staden menar man vänder sig till ”only the brave”, det vill säga endast till de riktigt modiga, läs – vältränade.

Att ta sig fram genom delar av Lissabons stadskärna kan vara en utmaning även för de mest vältränade av oss.

Ta med en hjälm

Nätet av cykelbanor delas upp i färger, grönt (12 km), gult (9 km), rött (14 km) och blått (9,5 km). Genom de här åtgärderna räknar man med att 65 % av staden kommer att vara nåbar via cykel.

  • Madrid har visat att man kan lösa en del av problemen med branta stigningar i stadsbilden med elcyklar, säger Pedro Machado som arbetar för Emel, stadens lokaltrafiksföretag. Om man på ett bekvämt sätt kan ta sig tre kilometer med en vanlig cykel så kan du lika bekvämt färdas åtta kilometer på en elcykel. På så vis erbjuder man transport åt människor som annars inte skulle välja att cykla.

Så nästa gång du är på väg till Portugal och Lissabon, ta med dig en rejäl cykelhjälm.

Back To Top